ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

•Denge, haftalık konu, branş ve genel denemelerle durum değerlendirmesi yapar.
•Töder, Özdebir gibi katılımı yüksek Türkiye geneli sınavlar organize eder.